NG Kerk Deneysville

Seilespan toepassing (App)
Die administrateurs van hierdie web tuiste en domein (www.ngden.co.za) bevestig hiermee ons verbintenis met die ontwikkelaar Deneysdam, en dat die toepassing (app), Seilespan met ons volle goedkeuring en medewete na hierdie webtuiste skakel.
Seilespan is tans beskikbaar vir Android mobiele toestelle, en kan ge-installeer word vanaf Google Play.
Seilespan App
The administrators of this web site and domain (www.ngden.co.za) hereby confirm that we are connected with the application developer, Deneysdam, and that the App, Seilespan is allowed to link with our full permission and consent to the contents of this web site.
Seilespan is currently available on the Android platform, and can be installed on Android devices from Google Play.