NG Kerk Deneysville

Straatadres:  Mainstraat
Deneysville
1932
Posadres: Posbus 119
Deneysville
1932
Skriba / Koster: Atha Kruger
Kantoorure: Maandae tot Woensdae:
09:00 - 13:00
Donderdae:
09:00 - 17:00
Telefoon/faks: 016-371-1405
E-pos:
Leraar: Ds CHT Schiel
016-371-1409
Orrelis: Tjaart Kruger
082-828-8615
Bankbesonderhede: ABSA takkode 630137
Rekening: 4052264018