Kies 'n nuusbrokkie om te besigtig:
Datum Opskrif
2023-07-24 SOMERFEES
2023-07-24 WEGNEEMETE - 06 AUGUSTUS 2023
2023-06-26 WEGNEEMETE - 02 JULIE 2023
2023-04-24 Pastorale brief aan gemeentes 21 April 2023
2023-04-24 BESLUIT VAN DIE BUITENGEWONE SITTING VAN DIE SINODE Dinsdag, 18 April 2023
2023-01-03 Week van gebed.
2022-08-18 Verklaring van die Dagbestuur van die NG Kerk
2022-08-05 Biddag
2020-11-10 Verklaring van moderamen oor plaasmoorde en -aanvalle
2020-10-27 Finansies tot op September 2020
2020-10-08 Verklaring tov Plaasmoorde
2020-08-12 Stand van finansies Julie 2020
2020-07-07 Finansies soos op 30 Junie 2020
2020-06-05 Terugvoer oor gemeente se finansies
2020-05-31 Oopmaak van eredienste
2020-05-20 Finansies to April 2020
2020-04-17 Gratis App vir huisgodsdiens
2020-03-26 Skrywe vanaf Algemene Sinode: Biddag 26 Maart 18:00
2020-03-17 Afstel van eredienste
2020-03-11 Selfondersoek
2020-02-03 Stand van finansies
2019-10-28 Week van gebed
2019-10-25 Bidweek vir reën en teen geweld
2019-10-11 Persverklaring van die Algemene Sinode 2019
2019-10-10 Algemene Sinode: Dag 4 (Woensdag)
2019-10-09 Sinode 2019 Selfdegeslag verhoudinge
2019-10-09 Algemene Sinode Dinsdag
2019-10-08 Algemene Sinode: Dag 2 (Maandag)
2019-10-07 Algemene Sinode dag 1
2019-09-19 Verklaring geweld teen vroue
2019-07-24 Wildsfees Beesraai Uitslae
2019-07-08 Deneysville wildsfees 2019
2019-05-14 Finansiële opsomming jaar tot op 30 April 2019
2018-11-15 Kerssangdiens 2018
2018-08-27 Afrikaanse Bybel vandag 85jr oud
2018-08-21 Herderlike brief van die Ring van Vaalrivier 2018
2018-06-20 Behoeftes by Jeugsorgsentrums Sasolburg
2018-06-18 Gedragskode en grondonteiening
2018-05-11 Pinksterprogram
2018-05-09 Hemelvaartsdiens
2018-05-09 Pinkstertye en tema
2018-03-29 Eredienstye vir Paasnaweek 2018:
2018-03-15 Verskeidenheidskonsert
2018-02-13 Biddag vir droogte geteisterde gebiede
2018-02-08 Spesiale gebedsgeleentheid droogte
2018-01-10 Noodfonds vir brandgebiede
2017-12-28 Nuwe jaars boodskap
2017-12-13 Geseënde Kersfees
2017-07-03 Hofuitspraak oor godsdiens in skole
2017-06-28 Toep vir Reformasie 500
2017-06-28 Herderlikebrief vanaf die Vrystaatse Sinode
2017-06-17 Die gemeente verjaar. 23 Jare van genade.
2017-06-01 Basaarsyfer
2017-03-23 Groot lydensweek en Paasfees
2017-03-23 Plaveisel
2017-02-09 Gemeente se beswaar teen konsepwet oor haatspraak
2016-09-16 Beveiliging van nissies
2016-08-27 Vrouedag Fotos